Lưu Bá Ôn tiên tri chính xác kết quả Đại hội 20, số phận ĐCSTQ và Tập Cận Bình

Lưu Bá Ôn tiên tri chính xác kết quả Đại hội 20, số phận ĐCSTQ và Tập Cận Bình

Lưu Bá Ôn tiên tri chính xác kết quả Đại hội 20, số phận ĐCSTQ và Tập Cận Bình

Lưu Bá Ôn tiên tri chính xác kết quả Đại hội 20, số phận ĐCSTQ và Tập Cận Bình

Lưu Bá Ôn tiên tri chính xác kết quả Đại hội 20, số phận ĐCSTQ và Tập Cận Bình
Lưu Bá Ôn tiên tri chính xác kết quả Đại hội 20, số phận ĐCSTQ và Tập Cận Bình
Thứ hai, 22-07-2024 23:06, (GMT+07:00)
Lưu Bá Ôn tiên tri chính xác kết quả Đại hội 20, số phận ĐCSTQ và Tập Cận Bình
13-11-2022 10:16

Người phương Đông thường nói “Trong cõi hư vô tự có Thiên ý”. “Văn bia tháp Kim Lăng” của Lưu Bá Ôn đã tiên tri chính xác kết quả Đại hội 20, tiết lộ số phận của ĐCSTQ và ông Tập Cận Bình khiến người ta kinh ngạc.

 

Lưu Bá Ôn tiên tri chính xác kết quả Đại hội 20, tiết lộ số phận của ĐCSTQ và ông Tập Cận Bình

Trước khi rời đi, ông Hồ Cẩm Đào còn nói gì đó với ông Tập Cận Bình. (Kevin Frayer/Getty Images)

 

Ngày bế mạc Đại hội 20 của ĐCSTQ (gọi tắt Đại hội 20) khiến toàn thế giới kinh ngạc: Ông Hồ Cẩm Đào bị đưa ra khỏi hội trường trước cặp mắt chăm chú của mọi người. Mọi người lý giải khá giống nhau về điều này gồm 2 điểm: Việc này biểu thị ông Hồ Cẩm Đào có ý kiến bất đồng với cách làm của ông Tập Cận Bình; và biểu thị ông Tập Cận Bình đã hoàn thành việc nắm quyền độc tài. Từ các bài báo của truyền thông quốc tế về Đại hội 20 có thể thấy, mọi người đa phần cảm thấy lo lắng bất an trước việc ông Tập Cận Bình nắm quyền độc tài cao độ, cũng như tương lai của Trung Quốc.

 

Năm Dân Quốc thứ  (năm 1918), phát hiện ra “Văn bia tháp Kim Lăng” của Lưu Bá Ôn ở trong một tòa tháp tại Nam Kinh (tức Kim Lăng xưa). Điều khiến người ta chú ý nhất đối với “Văn bia tháp Kim Lăng” là: toàn văn bài văn bia đã tiên tri những sự kiện lớn của Trung Quốc trong 100 năm, bắt đầu từ cuộc Nội chiến Quốc - Cộng năm 1927.

 

Mức độ chi tiết về nhân vật, sự kiện lớn trong lời tiên tri của “Văn bia tháp Kim Lăng” về Nội chiến Quốc - Cộng, thời kỳ ĐCSTQ thống trị, và thời kỳ hậu ĐCSTQ, khiến người ta kinh ngạc tán thán, hơn nữa, cho đến nay, những lời tiên tri này có độ chính xác 100%. Có thể nói, “Văn bia tháp Kim Lăng” là tiên tri chi tiết nhất miêu tả lịch sử Trung Quốc thế kỷ 20 trở về sau.

 

Bởi vì văn bia rất dài, nên bài viết này chỉ phân tích diễn giải một số đoạn liên quan. Tiên tri của “Văn bia tháp Kim Lăng” về Đại hội 19, 20, và số mệnh của ĐCSTQ như sau:

 

Dân tam dân thập dân tam thất (民三民十民三七)
Cẩm tú hà sơn hoán nhất sắc (錦繡河山換一色)
Mã bất điểm đầu thạch trầm để (馬不點頭石沉底)
Hồng hoa khai tận bạch hoa khai (紅花開盡白花開)

 

Tạm dịch:

 

Dân ba dân mười dân ba bảy
Giang sơn cẩm tú đổi màu sắc
Ngựa không gật đầu đá chìm đáy
Hoa đỏ nở hết hoa trắng nở

 

Diễn giải:

 

“Dân ba dân mười dân ba bảy”: “Dân” là từ trong quốc hiệu của chính quyền ĐCSTQ, chỉ chính quyền. Dân ba dân mười là Dân ba mươi, công thêm dân ba bảy là Dân sáu bảy, tức trong năm thứ 67 của chính quyền ĐCSTQ. Tính theo lịch âm can chi, thì có nghĩa là năm Đinh Dậu, từ từ ngày 28/1/2017 đến 15/2/2018.

 

“Giang sơn cẩm tú đổi màu sắc”: “Cẩm” là chỉ Hồ Cẩm Đào. “Cẩm tú” là chỉ mô hình chính trị thời kỳ Hồ Cẩm Đào. “Giang sơn” (hà là sông, đồng nghĩa với giang) chỉ Giang Trạch Dân. “Giang sơn” là chỉ mô hình chính trị thời kỳ Giang Trạch Dân. Giang sơn cẩm tú là nói đến mô hình chính trị thời kỳ Giang Trạch Dân, tức mô hình ‘lãnh đạo tập thể’ và ‘chỉ định người kế nhiệm’ mà Đặng Tiểu Bình lưu lại. Đổi màu sắc là chỉ việc thay đổi mô hình chính trị thời kỳ Giang Trạch Dân, thực hiện chính trị độc tôn cá nhân.

 

Hai câu trên nói rằng, Đại hội 19 của ĐCSTQ trong năm Đinh Dậu thay đổi mô hình chính trị ‘lãnh đạo tập thể’ và ‘chỉ định người kế nhiệm’ của thời kỳ Giang Trạch Dân - Hồ Cẩm Đào trước đó, bắt đầu thời kỳ gọi là ‘chính trị mới của Tập Cận Bình’ từ sau Đại hội 19.

 

“Ngựa không gật đầu đá chìm đáy”: “Ngựa” là chỉ Hồ Cẩm Đào, người cầm tinh con ngựa. Ngựa không gật đầu là chỉ việc Hồ Cẩm Đào bất đồng ý kiến, thể hiện ra cảnh chấn động ngày bế mạc của Đại hội 20 mà mọi người đều đã thấy. “Đá” là chỉ nền tảng, tức thể chế hiện hành của Trung Quốc. Đá chìm đáy là chỉ thể chế của ĐCSTQ sụp đổ.

 

Chiết tự chữ Đá (石 - thạch) là chữ Bách (百 - trăm) giảm đi một nét (一 - nhất), tức 100 giảm 1 là 99, do đó chữ Đá (thạch) đối ứng với số 99. Mà số 99 trong tiếng Trung là “cửu thập cửu” (九十九), gồm 3 số: 9 - 10 - 9, tổng cộng là 28, viết chữ Hán là “trấp bát” (廿八), 2 chữ này ghép thành chữ Cộng (共), tức ĐCSTQ. Do đó chữ Đá (Thạch) đối ứng chữ Cộng (ĐCSTQ), tức “đá chìm đáy” nghĩa là “Cộng (ĐCSTQ) chìm đáy”

 

Câu này là chỉ việc Hồ Cẩm Đào ở Đại hội 20, do bất đồng ý kiến (ngựa không gật đầu) mà bị làm nhục, sẽ gây ra phản ứng dây chuyền trí mạng, dẫn đến việc ĐCSTQ bị sụp đổ.

 

“Hoa đỏ nở hết hoa trắng nở”: “Hoa đỏ” là chỉ ĐCSTQ. Hoa đỏ nở hết là chỉ ĐCSTQ diệt vong. Hoa trắng nở là chỉ trong họ tên của người diệt vong ĐCSTQ và lập nên chính quyền mới có chữ Trắng (白 - Bạch)

 

Vậy người mà trong họ tên có chữ Bạch này là ai? Phản ứng dây chuyền dẫn đến sự sụp đổ của ĐCSTQ có liên quan thế nào với người này?

 

Trong “Văn bia tháp Kim Lăng” có câu miêu tả về chính quyền sau khi ĐCSTQ diệt vong như sau:

 

Thập cửu giai nhân ngũ ngũ tuế  (十九佳人五五歲)
Địa linh nhân kiết sản tân quý (地靈人傑產新貴)

 

Tạm dịch:

 

Giai nhân mười chín năm năm năm
Địa linh nhân kiệt sinh quý mới 

 

Diễn giải:

 

“Giai nhân mười chín năm năm năm”: Mười chín là hai mươi trừ một. Hai mươi, chữ Hán viết Nhị Thập (二十) hợp thành chữ Vương (王 - vua), bớt Một (一 nhất) thành chữ Can (干), sau đó thêm chữ Nhân (人) trong từ Giai Nhân thành chữ Bình (平) theo cách viết xưa.

 

“Năm năm”: là chỉ 2 khóa (2 nhiệm kỳ), mỗi khó là 5 năm.

 

Câu này là chỉ một người trong họ tên có chữ Bình sẽ nắm quyền 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm.

 

“Địa linh nhân kiệt sinh quý mới”: Địa linh nhân kiệt là chỉ Trung Quốc và người Trung Quốc khi không còn ĐCSTQ. “Sinh quý mới” nghĩa là, sau khi không còn ĐCSTQ,do đó, “Mới” là chỉ thể chế xã hội mới, “Quý” là chỉ người cầm quyền.

 

Hai câu này là chỉ việc sau khi ĐCSTQ diệt vong, một người trong họ tên có chữ Bình trở thành người cầm quyền của thể chế xã hội mới, người này cầm quyền 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ là 5 năm.

 

Kết hợp với câu trước: “Hoa đỏ nở hết hoa trắng nở”, “Văn bia tháp Kim Lăng” dường như chỉ rõ rằng: người diệt vong ĐCSTQ và nắm quyền 2 nhiệm kỳ là một người có chữ Trắng (Bạch) và chữ Bình ở trong họ tên.

 

Người mà họ tên có chữ Bạch và chữ Bình này có 2 khả năng. Một khả năng là Tập Cận Bình (習近平 - trong chữ Tập 習 có chữ Bạch 白). Một khả năng khác là một người khác mà trong họ tên cũng có chữ Bạch và chữ Bình, thay thế Tập Cận Bình nắm quyền độc tài cao đổ, diệt vong ĐCSTQ.

 

Hai khả năng này thoạt nghe có vẻ là chuyện ‘cổ tích’, vậy hãy cùng phân tích.

 

Đầu tiên, phân tích về khả năng thứ nhất, tức là Tập Cận Bình cuối cùng trở thành người đào mồ chôn ĐCSTQ, và nắm quyền thêm 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm. 

 

Thế thì, với việc ông Tập Cận Bình ngày nay đã hoàn thành việc trở thành đầu não độc tài của ĐCSTQ, đang khí thế đằng đằng, hơn nữa lại xu hướng cực tả, làm sao ông ấy có thể kết thúc ĐCSTQ mà ông đang lãnh đạo được?

 

“Người tính không bằng Trời tính”. “Văn bia tháp Kim Lăng” dường như đã đưa ra đáp án về khả năng này: “Ngựa không gật đầu đá chìm đáy”.

 

Việc ông Hồ Cẩm Đào vì bất đồng ý kiến nên trong Đại hội 20 đã bị hạ nhục trước cặp mắt của mọi người, ắt sẽ khiến nội bộ ĐCSTQ chia rẽ cực lớn. Ông Tập Cận Bình vì để bảo vệ mình nên sẽ đẩy mạnh việc độc tài. Nếu thế lực chống ông Tập trong ĐCSTQ phát triển đến mức độ đe dọa tính mạng của ông Tập, không thể xử lý vài cá nhân, vài nhóm thế lực mà có thể hóa giải được, thế thì buộc ông Tập phải vứt bỏ ĐCSTQ. Đến khi đó thì sẽ xảy ra điều gì?

 

Người ta thường so sánh ông Tập Cận Bình với Mao Trạch Đông, là bởi trong các lãnh đạo các thời kỳ của ĐCSTQ, trừ Mao Trạch Đông ra, không ai có thể nắm quyền độc tài cao độ như ông Tập. Mao Trạch Đông đương nhiên không thể vứt bỏ ĐCSTQ, nhưng không có nghĩa là Mao Trạch Đông với quyền lực độc tài cao độ không có khả năng đó. Năm xưa về vấn đề Đại nhảy vọt, Mao Trạch Đông bị nội bộ ĐCSTQ phê phán, sau đó ông ta phát động Cách mạng Văn hóa, đã trừng trị triệt để tầng lớp cao cấp nhất trong ĐCSTQ, lúc đó ông ta hoàn toàn có đủ khả năng lập một chính đảng mới để nắm quyền. 

 

Nhưng trong thời đại của Mao Trạch Đông, phe Quốc tế Cộng sản rất lớn mạnh và đang say mê với hình thái ý thức, cộng thêm các nhân tố sâu xa như ĐCSTQ đã thực hiện ngu dân trong một thời gian khá dài, hình ảnh của Mao trong dân chúng rất lớn, và các nhân tố lịch sử sâu xa khác, những điều kiện khách quan này đã khiến Mao Trạch Đông chỉ có thể lợi dụng và duy trì ĐCSTQ mà thôi. Tuy nhiên, khi chúng ta so sánh những điều kiện khách quan thời Mao Trạch Đông với thời Tập Cận Bình ngày nay, thì sẽ thấy rõ ràng là khác nhau một trời một vực.

 

Nếu ông Tập Cận Bình cảm thấy ĐCSTQ sẽ vứt bỏ ông ấy, và trái lại, nếu ông ấy vứt bỏ ĐCSTQ có thể nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân trong và ngoài nước cho đến cộng đồng quốc tế, thế thì hãy thử nghĩ xem, đứng trước con thuyền nát đang thủng lỗ chỗ khắp toàn thân, và nguy hiểm đến bản thân, thì ông Tập Cận Bình sẽ lựa chọn sống chết chèo lái con thuyền ấy đến cùng, hay là từ bỏ nó, để nó “chìm đáy”?

 

Hai sự lựa chọn, một cái là “Hoàng đế cuối cùng”, một cái là “Nguyên thủ khai quốc”; một cái là tiếng xấu muôn đời, một cái là sáng ngời thiên thu. Đáp án có lẽ không khó suy đoán.

 

Nhưng vẫn còn một vấn đề: Nội bộ ĐCSTQ tồn tại vấn đề bất chấp tất cả đưa Tập Cận Bình vào chỗ chết không?

 

Phe Đoàn thanh niên của Hồ Cẩm Đào đã hoàn toàn bị lật đổ trong Đại hội 20, bản thân ông Hồ bị hạ nhục trước mặt mọi người, nhưng những điều này trên thực tế chỉ là “thanh toán mềm”, mà không có đổ máu. Bất kể là thế nào, việc ông Hồ Cẩm Đào ở Đại hội 18 cùng với Giang Trạch Dân “trả lại hết tất cả các chức vụ”,  là có ân với ông Tập Cận Bình. Thế nên, nếu ông Tập thanh toán những người phe Giang của Giang Trạch Dân thì sẽ hoàn toàn khác. 

 

Trong quá trình Tập Cận Bình ở trên ngôi vị, Bạc Lai Hy, Chu Vĩnh Khang đã từng âm mưu bắt chết ông Tập, cho đến việc Tôn Lực Quân, Phó Chính Hoa âm mưu đảo chính gần đây, trên tất cả các tầng diện, từ đảng, chính quyền, quân đội, cảnh sát, tài chính, kinh tế và xã hội, hơn 10 năm qua, phe Giang chưa từng ngưng nghỉ những hoạt động và âm mưu nhắm vào ông Tập.

 

Thử nghĩ xem, đội ngũ của phe Giang lần này thấy ông Tập Cận Bình thực hiện hoàn toàn độc quyền, và đã có hành động nhắm vào ông Hồ Cẩm Đào, người có ơn đối với ông Tập, cùng phe Đoàn thanh niên của ông Hồ, họ đều bị thanh toán hết không nương tay như thế này, thế thì hãy nghĩ xem, bọn họ (phe Giang) có thể đối mặt với kết cục như thế nào, họ có thể ngồi đó chờ chết hay không? Chúng ta hãy chờ xem.

 

Một sự kiện khác của Đại hội 20 khiến mọi người bàn tán, đó là khi ông Tập Cận Bình dẫn các ủy viên thường trực Bộ chính trị ra mắt, phông nền đằng sau là tấm vải đỏ, thay cho bức tranh “Giang sơn đồ” trước đây. Bất kể là ông Tập hữu ý hay vô tình, thì việc này cũng là Thiên ý: Chính quyền ĐCSTQ sắp thay triều đổi đại, hơn nữa dường như còn kèm theo tai họa đẫm máu (màu đỏ).

 

Hãy phân tích về khả năng thứ hai: Nếu ông Tập Cận Bình vẫn sống chết chèo chống nâng đỡ ĐCSTQ thì sao?

 

Thiên ý khó cưỡng lại được. Nếu ông Tập Cận Bình không làm được (như Thiên ý), thì lịch sử sẽ an bài một người khác thuận ứng với Thiên ý để hoàn thành sứ mệnh, tức là khả năng thứ 2 là có một người trong họ tên có chữ Bạch và chữ Bình sẽ thay thế nắm quyền độc tài cao độ và diệt vong ĐCSTQ.

 

Người này rốt cuộc có thể làm đến bước này không? Hãy phân tích một chút.

 

Bởi vì người diệt vong ĐCSTQ, và sau đó nắm quyền 2 nhiệm kỳ, có 2 khả năng, để tiện việc phân tích, chúng ta tạm gọi người này là Bạch Bình, với ý nghĩa họ tên người đó có chữ Bạch và chữ Bình.

 

“Văn bia tháp Kim Lăng” có miêu tả một cuộc đại thanh trừng đẫm máu rằng:

 

Anh hùng bạt tận thạch trung mao (英雄拔盡石中毛)
Huyết lưu tiêu can vạn nhân hào (血流標桿萬人號)
Đầu sinh giác, nhãn sinh quang (頭生角,眼生光)
Thứ dân bất dụng hoảng (庶民不用慌)

 

Tạm dịch:

 

Anh hùng nhổ sạch lông trong đá
Máu chảy cột cờ vạn người gào
Đầu mọc sừng, mắt phát sáng
Thứ dân không hoảng sợ

 

Diễn giải:

 

Anh hùng nhổ sạch lông trong đá: “Anh hùng” là chỉ người nắm quyền sau khi ĐCSTQ diệt vong, tức Bạch Bình. “Đá” (Thạch) tương ứng với Cộng (ĐCSTQ - diễn giải ở phần trên). Lông (Mao) là chỉ bè lũ dư đảng. Câu này chỉ việc Bạch Bình triệt để tiêu diệt dư đảng của ĐCSTQ.

 

Máu chảy cột cờ vạn người gào: “Cột cờ” là chỉ những đảng viên ĐCSTQ: Những đảng viên ĐCSTQ xưa nay đều rêu rao là “phần tử tiên tiến” (là cột cờ, bó đũa chọn cột cờ). Câu này chỉ việc những đảng viên ĐCSTQ sẽ bị thanh toán “máu chảy, người gào”.

 

Đầu mọc sừng, mắt phát sáng; Thứ dân không hoảng sợ: “Đầu mọc sừng, mắt phát sáng” là chỉ uy thế oai phong của rồng (thiên tử). Bạch Bình trong quá trình thanh toán ĐCSTQ đã triển hiện ra uy thế oai phong của rồng. Ông ta chỉ là chiểu theo Thiên ý hoàn thành sứ mệnh, vì vậy, người dân thường không phải hoảng sợ.

 

Thế thì, lịch sử cuối cùng đã an bài sự kiện trọng đại kinh tâm động phách, dẫn đến việc Bạch Bình thanh toán đẫm máu đảng viên ĐCSTQ như thế nào?

 

Từ các tiên tri liên quan có thể thấy, trước và sau thời điểm ĐCSTQ diệt vong dường như sẽ xảy ra một cuộc đảo chính. Quẻ tượng thứ 46 trong “Thôi bối đồ” có viết: “Đông biên môn lý phục kim kiếm, dũng sĩ hậu môn nhập đế cung” (Trong cổng phía Đông mai phục kiếm vàng, dũng sĩ từ cửa sau đột nhập vào cung vua).

 

Trong “Gia Cát Vũ Hầu kê văn” có viết: “Cung môn bạt kiếm trừ gian nịnh, bạch đầu biến tác xích đầu nhân” (Cửa cung rút kiếm trừ gian tà xu nịnh, người đầu bạc biến thành người đầu đỏ). Có thể những lời này đều là lời miêu tả kín đáo về cuộc đảo chính. Trong đó, quẻ tượng 46 của “Thôi bối đồ” dường như đã báo trước, cuộc đảo chính này có liên quan đến một quân nhân mà trong họ tên người đó có chữ Cung (弓) hoặc Phụ (阝). Cuộc đảo chính này dẫn đến việc thanh toán đẫm máu đối với ĐCSTQ.

 

Bởi vì Bạch Bình sau khi diệt vong ĐCSTQ sẽ nắm quyền 2 nhiệm kỳ, nếu người này là Tập Cận Bình, thế thì, vụ đảo chính này của thế lực chống ông Tập sẽ kết thúc bằng thất bại, và dẫn đến việc ông Tập thanh toán đẫm máu các đảng viên ĐCSTQ. Nhưng nếu ông Tập sống chết giữ bằng được ĐCSTQ, thì lịch sử sẽ có an bài khác, thế thì toàn bộ an bài vụ đảo chính này, bao gồm từ động cơ, thời gian, và kết quả sẽ có thay đổi. Ngoài ra, Bạch Bình sẽ bước lên vũ đài của lịch sử, và thanh toán ĐCSTQ “máu chảy người gào”.

 

ĐCSTQ đã phạm những tội ác tày trời đối với dân tộc Trung Hoa và người Trung Quốc, chặt hết trúc không ghi hết tội, người và Thần đều phẫn nộ. “Văn bia tháp Kim Lăng” có thuật về cuộc thanh toán ĐCSTQ như sau:

 

Nhất tai hoán nhất tai (一災換一災)
Nhất hại hoán nhất hại (一害換一害)

 

Tạm dịch:

 

Tai họa đổi tai họa
Bức hại đổi bức hại

 

Thiện ác hữu báo, đó là Thiên lý bất biến. Đây là Thiên ý, con người không thể cưỡng lại được.

 

***

 

Cho đến hôm nay, nhìn bao quát những tiên tri trong lịch sử Trung Quốc, bao gồm “Văn bia tháp Kim Lăng”, lịch sử nhân loại lần này vẫn còn 3 đại sự sẽ xảy ra trong thời gian 10 năm tới, đó là:

 

Việc thứ nhất: ĐCSTQ diệt vong;

Việc thứ hai: “Tai họa lớn” trong các dự ngôn phương Đông và phương Tây;

Việc thứ ba: Thánh nhân trong các dự ngôn phương Đông và phương Tây xuất thế, cứu thế giới.

 

Thực ra, dường như tất cả các dự ngôn nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc đều miêu tả khi chính quyền ĐCSTQ kết thúc, sẽ có “tai họa lớn” chưa từng có giáng xuống thế giới. Rất nhiều các tiên tri trên thế giới miêu tả về “tai họa lớn” này khá giống nhau: Trong “tai họa lớn” kéo dài nhiều năm, thế giới đầy tai họa như dịch bệnh và chiến tranh loạn lạc, mức độ hủy diệt đối với sinh mệnh con người là vô cùng thảm khốc, cuối cùng là “10 người còn lại 1”.

 

Đồng thời việc miêu tả những hậu quả thảm khốc do “tai họa lớn” đem đến, tất cả những dự ngôn lịch sử liên quan này đều để lại một lối thoát: Trong “Tai họa lớn”, sẽ có một vị “Thánh nhân” xuất thế, tất cả những người tin theo và những người thiện lương đều được cứu vớt, từ đó bước vào một kỷ nguyên lịch sử hoàn toàn mới; còn những người bị trừng phạt và đào thải, chỉ là người không tin theo và người xấu.

Cũng chính là nói, vận mệnh có thể thay đổi tùy theo sự lựa chọn của sinh mệnh.

 

Nói tóm lại, căn cứ vào những miêu tả của các tiên tri phương Đông và phương Tây, thời khắc lịch sử dường như đang từng phút từng giây bước tới thời khắc cuối cùng của vở kịch lớn lịch sử nhân loại, cũng là cao trào của vở kịch lớn lịch sử này. Trong giờ phút then chốt nhất của lịch sử này, tất cả các sinh mệnh đều được ban cho cơ duyên bình đẳng lựa chọn và quyết định vận mệnh của chính mình.

 

Ở thời khắc then chốt của sinh mệnh này, người xưa có lưu lại một câu nói có thể khiến mọi người được lợi ích lớn: “Thà tin là có, chớ tin là không”. Hãy tĩnh tâm lại suy nghĩ, đối diện với thiện - ác rõ ràng, đối diện với sự lựa chọn sinh - tử, còn có lý do gì nữa để mạo phạm Thiên ý, lựa chọn mất đi sinh mệnh quý giá của mình?

 

Xem thêm:

> "Lưu Bá Ôn Bia Ký" thấy trước các đại nạn nhân loại ngày nay và chỉ ra con đường thoát nạn

> Dự ngôn Thiết Bản Đồ: ĐCSTQ sẽ bị diệt vong bởi con chim lông trắng

Trung Dung
Nguồn Nhâm Tĩnh Như - Epochtimes

Đăng theo NTDVN

 

Các bài khác
Bài Xem Nhiều Nhất
BÍ ẨN
SỰ THẬT
CỬU TỰ CHÂN NGÔN
VIDEO
ẢNH ĐẸP